Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3370
W sumie: 24553

News

News zdjęcie id 914

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sieroszewice

19.07.2017

Szanowni Mieszkańcy:

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Sieroszewice, na realizację którego Gmina Sieroszewice będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:

Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych- INSTALACJE SOLARNE lub FOTOWOLTAICZNE.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy, jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Sieroszewice,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
  • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
  • dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy Sieroszewice, należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę Sieroszewice,
  • dokonanie wpłaty dla Wykonawcy dokumentacji do celów projektowych wkładu własnego w wys.180,00 PLN brutto na wskazane w regulaminie konto,
  • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Sieroszewice umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę Sieroszewice wsparcia,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety z deklaracją uczestnictwa (do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę wraz z deklaracją w Urzędzie Gminy Sieroszewice zgodnie z REGULAMINEM (do pobrania poniżej ) w terminie od 19.07.2017 r. do 28.07.2017 r.

Ankieta wraz z deklaracją jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.

Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na CUW i zużycia energii elektrycznej ( w oparciu o rachunki za energie elektryczną za rok ubiegły) zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Sieroszewice przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Spotkania informacyjne:

25.07.2017  na Sali wiejskiej GOK Sieroszewice  godz. 17:30

Załączniki do pobrania:

Ankieta wraz z deklaracją (ANKIETA bez deklaracji nie będzie przyjmowana) - pdf.

Deklaracja - pdf.

Regulamin - pdf.

Materiały informacyjne- pdf.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.