Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11170
W sumie: 316317

News

News zdjęcie id 787

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

20.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2017 roku straciło moc rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków co umożliwia wypuszczanie drobiu przydomowego z pomieszczeń na wybiegi.​

Treśc rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku - pdf. 

Jednocześnie z dniem 5 kwietnia 2017 roku wprowadzono rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ​nakładające nawłascicieli drobiu wszystkie obowiązki związane z bioasekuracja i uniemożliwiające rozprzestrzenianie się wirusa.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

UWAGA :

Rozporządzenie nakłada na posiadacza drobiu​ obowiązek  codziennego przeglądu stada drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Wzór dokumentacji do pobrania poniżej.

Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu - pdf.

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.