Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3041
W sumie: 24224

News

News zdjęcie id 763

XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice

31.03.2017

W czwartek, 30 marca 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 12 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak,

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, sołtysi, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Bartosz Kubica zadał kilka pytań odnośnie budowy biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie. Pytał m.in. o koszty poniesione do chwili obecnej przez Gminę Sieroszewice na tę inwestycję, o koszt całkowity budowy biblioteki i Klubu Seniora, o program, z którego ma być dofinansowana inwestycja.

W czasie czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok. Jedna z uchwał dotyczyła projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wójt Czesław Berkowski przypomniał, że wszystkie szkoły 6-letnie działające w gminie Sieroszewice zostaną przekształcone w placówki 8-letnie, natomiast zgodnie z przepisami gimnazja działające w Zespołach Szkół w Sieroszewicach i Wielowsi będą włączone do tych szkół podstawowych. Dodał, że Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę w tej sprawie. Podczas obrad przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Przedstawione zostały także sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2016 rok.

W wolnych głosach i wnioskach Waldemar Skorupa, prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” dopytywał, czy w związku z reformą oświaty w Gminie Sieroszewice zaistnieje konieczność zmniejszenia etatów nauczycielskich. Kolejne pytanie dotyczyło zagrożenia ptasią grypą na terenie gminy. Wójt Czesław Berkowski zaznaczył, że na temat skutków reformy oświaty szczegółowe informacje będzie można podać po przygotowaniu arkuszy organizacyjnych. Odpowiadając na drugie pytanie poinformował, że ognisko ptasiej grypy w Namysłakach zostało zlikwidowane.

 Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.