Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3381
W sumie: 24564

News

News zdjęcie id 618

Nabór wniosków

28.11.2016

 

Ogłoszenie numer 1/2016

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. informuje, że

ogłasza nabór wniosków o udzielenie  wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów na następujące zakresy tematyczne:

  1. Rozwój działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt.

Rodzaj operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust.1 pkt.2c Roz. MRiRW)

Termin składania wniosków

12.12.2016 godz. 7:30 – 28.12.2016 godz. 15:30

Limit dostępnych środków

1 000 000 zł

Wysokość pomocy

Nie więcej niż 300 000 zł oraz nie mniej niż 50 000 zł

Wysokość wsparcia

70% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy oraz nastawionych na rozwiązywanie lokalnych problemów.

50% kosztów kwalifikowanych dla wniosków przyczyniających  się do rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu oraz utworzeniu miejsc pracy, ale bez rozwoju problemów lokalnych

Rodzaj beneficjenta

Istniejące przedsiębiorstwa, spełniające status mikro i małych przedsiębiorstw.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, ul. 1000 – lecia 10, 62-874 Brzeziny

Forma wsparcia

Refundacja

Minimalne wymagania

Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów, większą niż 18 punktów.

Wskaźnik realizacji naboru

w. 1.2 a – Liczba utworzonych miejsc pracy – 5 etatów

w. 1.2 b – Liczba utworzonych miejsc pracy w działalności gospodarczej związanej z zatrudnieniem osób defaworyzowanych (osób młodych do 35 lat, kobiet, osób powyżej 55 lat) – 3 etaty

1.2.2 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i stworzenia oraz utrzymania miejsc pracy – 5 sztuk

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych. Wnioskodawca powinien dysponować tożsamą wersją wniosku w celu potwierdzenia jego złożenia przez LGD.

Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski należy złożyć:

- w formie papierowej w 2 egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu,

- oraz w 2 opisanych segregatorach.

 

Procedury i kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR dostępne są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia a , w zakładce Dokumenty – LSR pod poniższym linkiem:

http://dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji o naborze udziela Biuro LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny: osobiście po uprzednim kontakcie z Biurem, telefonicznie 62 76 98 222 lub e-mailowo biuro@dlugoszkrolewski.org.pl

 

FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA DŁUGOSZ KRÓLEWSKI : www.dlugoszkrolewski.org.pl 

Ogłoszenie o naborze - pdf.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.