Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 20793
W sumie: 20793

News

News zdjęcie id 610

XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

21.11.2016

W czwartek, 17 listopada 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 11 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: starosta ostrowski Paweł Rajski, wicestarosta Roman Pacholczyk, wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, asystent starosty Janusz Grzesiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice Bernadeta Biała, która przedstawiła porządek obrad.

W czasie sesji starosta ostrowski Paweł Rajski przedstawił prezentację dotyczącą inwestycji zrealizowanych na terenie powiatu ostrowskiego. W wystąpieniu wskazywał na unowocześnienie szpitala i bazy oświatowej oraz budowę dróg. Mówił też o nowych zadaniach, jakie zostaną podjęte w najbliższych latach, np. rozbudowa szpitala, utworzenie nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego i modernizacja kolejnych dróg. Wymienił też inwestycje drogowe wykonane w gminie Sieroszewice dzięki współpracy z wójtem. Poinformował, że w przyszłym roku na te cele zostanie przeznaczone z budżetu powiatu ostrowskiego 1,5 mln zł. Do najważniejszych zadań zaliczył modernizację dróg: w Strzyżewie, Sieroszewice – Wielowieś, Sławin – Psary oraz budowę chodnika w Westrzy. Prosił samorząd gminny o wsparcie tych inwestycji. W dyskusji radni i sołtysi wskazywali na potrzeby w swoich miejscowościach.

Podczas czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał, które dotyczyły m.in.: zmian w budżecie na 2016 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019, obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Sieroszewice, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok, przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i licznymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sieroszewice.

W wolnych głosach i wnioskach radny Stanisław Płomiński wnioskował o naprawienie mostku na drodze przy ul. Brylińskiego w Masanowie. Z kolei dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Maria Marciniak zaprosiła na prezentację książki „Gmina Sieroszewice –25 lat samorządności”.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.