Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2527
W sumie: 23710

News

News zdjęcie id 437

XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

02.06.2016

W środę, 1 czerwca 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Stefan Prałat, Sybirak Józef Kuźmiak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W czasie sesji komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak przedstawił sprawozdanie z działalności straży na terenie gminy Sieroszewice w 2015 roku. Wskazał, że w minionym roku w gminie Sieroszewice odnotowano 68 wyjazdów, w tym 12 do pożarów, 54 do zdarzeń innych i 2 do fałszywych alarmów. Dodał, że strażacy brali udział w Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych, w których jednostka z Westrzy zajęła drugie miejsce, Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, Powiatowych Manewrach Ratownictwa Medycznego, a także w różnego rodzaju szkoleniach. W dyskusji radny Anatol Piaskowski podjął temat zmiany rejonizacji wyjazdów przez strażaków z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, a radny Mirosław Szmaj wnioskował o przydzielenie samochodu pożarniczego dla Zamościa, Raduchowa i Biernacic. Strażakom za ofiarną służbę na rzecz społeczności lokalnej dziękował wójt Czesław Berkowski. W głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności straży pożarnej w 2015 roku. Następnie radny Jerzy Kasprzak odczytał protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Sieroszewice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Podczas obrad sesyjnych wójt Czesław Berkowski zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Radni już wcześniej zapoznali się ze szczegółowym rocznym sprawozdaniem. W ubiegłym roku na terenie gminy Sieroszewice zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to: przebudowa sieci wodociągowej, remonty sal wiejskich, modernizacja dróg gminnych i chodników, a także wsparcie finansowe na budowę dróg i chodników przy drogach powiatowych w Sieroszewicach, Strzyżewie i Rososzycy. Wykonano także zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Radni gminy Sieroszewice jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak w imieniu radnych pogratulował i wręczył kwiaty wójtowi Czesławowi Berkowskiemu.

Podczas środowej sesji podjęto kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Radni uznali tę skargę za niezasadną. Kolejne uchwały dotyczyły: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice oraz zmian w budżecie na 2016 rok. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2015 rok.

W wolnych głosach i wnioskach dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski zaprosił na Festiwal Piosenki Wakacyjnej, który odbędzie się 3 czerwca o godz. 10.00 w sali GOK oraz Festyn Rodzinny w Parczewie w niedzielę, 5 czerwca, o godz. 15.00 organizowany przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.