Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13455
W sumie: 318602

News

News zdjęcie id 396

Zaproszenie na Kaliski Festiwal Smaków

26.04.2016

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zaprasza do wzięcia udziału w Kaliskim Festiwalu Smaków, który odbędzie się w terminie 28-29 maja 2016 r.

Impreza jest znakomitą okazją do promocji producentów tradycyjnej żywności z regionu, dlatego Stowarzyszenie stworzy „alejkę smaków AKO”, która będzie przeznaczona dla członków Aglomeracji. Będzie to wydzielona cześć festiwalu skupiająca wszystkie reprezentacje gmin Aglomeracji, oraz Stowarzyszenie AKO.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa i czekają na zgłoszenie mailowe do 27 kwietnia b.r. pod adresem kkucner@sako-info.pl

Poniżej szczegóły festiwalu:

1. Termin i miejsce organizacji VI Kaliskiego Festiwalu Smaków

Festiwal odbędzie się w dniach 28-29 maja 2016 roku w Kaliszu. Ekspozycje w ramach Festiwalu Smaków będą usytuowane na terenie otwartym w Parku Miejskim. W dniu 28 maja 2016 (sobota) w godz. 10.00 – 20.00, w dniu 29 maja 2016 (niedziela) w godz. 10.00 – 18.00.

2. Cele i idea Kaliskiego Festiwalu Smaków

Festiwal ma na celu prezentację kulinarnego bogactwa oraz kultury stołu Kalisza, Polski i Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem regionu Południowej Wielkopolski. Do udziału w Festiwalu są także zapraszani goście z zagranicy. Festiwal ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby kulinarne.

3. Organizator Kaliskiego Festiwalu Smaków

Organizatorem jest Miasto Kalisz z siedzibą w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Festiwal organizuje Biuro ds. Promocji i Informacji Miejskiej.

4. Uczestnikami Kaliskiego Festiwalu Smaków są:

producenci wyrobów spożywczych o zasięgu lokalnym, restauratorzy, masarnie i producenci artykułów spożywczych spoza regionu, pszczelarze, winiarze, wytwórcy nalewek, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje, osoby fizyczne i inni.

5. Odwiedzający

Kaliski Festiwal Smaków to impreza skierowana przede wszystkim do mieszkańców miasta Kalisza i regionu oraz miłośników dobrej kuchni i zdrowej żywności z całego świata. Zwiedzanie ekspozycji przez odwiedzających jest bezpłatne, jednak proponuje się zakup Festiwalowych toreb na „zdobycze”.

6. Zasady i terminy rejestracji wystawców i organizacji festiwalu:

1) czas na organizację stoisk - od godz. 07.00 do godz. 9.30 w dniu 28.05.2016 r. Wjazd na teren parku możliwy będzie po okazaniu przepustki otrzymanej od Organizatora,

2) czas trwania Festiwalu:

a) w sobotę 28.05.2016 r. w godzinach 10.00-20.00,

b) w niedzielę 29.05.2016 r. w godzinach 10.00-18.00,

3) wystawcy zobowiązani są do zachowania stoisk przez cały czas trwania Festiwalu. Likwidację stoisk należy przeprowadzić do godz. 21.00 dnia 29.05.2016r. Likwidacja stoiska przed czasem zakończenia imprezy może być przyczyną odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym,

4) ochronę stoiska i ekspozycji Organizator zapewnia od godziny 7.00 w dniu 28.05.2016 r do godz.21.00 w dniu 29.05.2016r.

7. Zasady prezentacji i sprzedaży produktów

Przy sprzedaży alkoholi należy uzyskać zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wssm@um.kalisz.pl , tel. 62 765 44 48. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno sanitarnych na swoim stoisku oraz podczas sprzedaży produktów ‐żywnościowych.

8. Zasady dotyczące estetyki stoisk i form prezentacji marketingowych

W celu utrzymania charakteru Festiwalu Smaków w Kaliszu, jako imprezy promującej lokalne i regionalne tradycje zwłaszcza dotyczące dziedzictwa kulinarnego, projekt stoiska powinien estetyką nawiązywać do regionu pochodzenia wystawianych produktów, tradycyjnych sposobów ich produkcji i/lub tradycji kulinarnych z nimi związanych.

9. Postanowienia końcowe:

1) w czasie trwania Festiwalu Smaku spory i wątpliwości rozstrzyga Organizator,

2) Organizator Kaliskiego Festiwalu Smaków nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści prezentowanych przez wystawców,

3) Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trwania Festiwalu, zmiany jego terminu lub odwołania imprezy z ważnych przyczyn organizacyjnych, warunków pogodowych lub klęski żywiołowej,

4) wystawcy zobowiązują się do pokrycia kosztów spowodowanych szkód w obrębie własnego stoiska w Parku Miejskim,

5) w przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu Organizator zastrzega prawo do:

a) każdorazowy przypadek pozostawienia samochodu na terenie Festiwalu, po zorganizowaniu stoiska, zgłoszony zostanie Straży Miejskiej,

b) usunięcia wystawcy z Festiwalu Smaku, bez prawa do odszkodowania i zwrotu kosztów poniesionych przez wystawcę

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.