Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11186
W sumie: 316333

News

News zdjęcie id 395

XVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice

25.04.2016

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Stefan Prałat, Sybirak Józef Kuźmiak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Podczas sesji przyjęto sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 rok. Były to sprawozdania: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Posterunku Policji w Sieroszewicach. Ponadto podjęto uchwały, które dotyczyły: zmian w budżecie na 2016 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019, przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019 w Gminie Sieroszewice”, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewic.

W wolnych głosach i wnioskach radny Jerzy Kasprzak pytał o to, jakie inwestycje drogowe będą prowadzone na terenie gminy Sieroszewice. Odpowiadając na pytanie radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak przedstawił realizowane zadania dotyczące modernizacji dróg i chodników powiatowych. Wskazał, że modernizowana jest droga z Psar do Śliwnik. Zapewnił, że dokończona będzie naprawa drogi w Namysłakach, a także wykonany zostanie odcinek jezdni w Biernacicach. W planach znalazły się: modernizacja drogi Strzyżew – Westrza i budowa chodnika w Westrzy. Głos zabrał Sybirak Józef Kuźmiak, który ustosunkował się do obrad sesyjnych i wnioskował o zorganizowanie narady gospodarczej. Z kolei Krzysztof Portasiak zaprosił do zwiedzania wystawy zorganizowanej przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie Sieroszewice. Poinformował, że ekspozycję można oglądać w każdą niedzielę od 24 kwietnia do 22 maja w godz. 12.00-15.00 w sali wiejskiej w Rososzycy. Przedsiębiorca Roman Kupijaj dopytywał o stan czytelnictwa w gminie Sieroszewice. Podał też informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Sieroszewice, które w ostatnim czasie nawiązało współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Na temat czytelnictwa i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach mówiła dyrektor Maria Marciniak. Dodała, że biorąc pod uwagę wskaźnik czytelnictwa biblioteka od 10 lat plasuje się na wysokim drugim miejscu w powiecie ostrowskim. Sołtys Masanowa Marek Michalczak poruszył temat odszkodowań dla rolników. Natomiast Marcin Dachowski w imieniu prezes Stowarzyszenia „Bliżej Siebie” Alicji Tarchalskiej zaprosił na Festyn Ekologiczny pod hasłem „Środowisko ponad wszystko”, który odbędzie się 21 maja. Radny Stanisław Połomiński zaprosił na rajd pieszo-rowerowy na terenie gminy Sieroszewice organizowany przez Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej w dniu 28 maja.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.