Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14803
W sumie: 296068

News

News zdjęcie id 373

50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Parczewie

12.04.2016

W niedzielę, 10 kwietnia 2016 roku, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Parczewie obchodziły jubileusz 50-lecia istnienia. Zaproszonych gości powitała Wiesława Smółka, radna, a zarazem przewodnicząca KGW. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca wójta gminy Sieroszewice Ryszard Boduch, skarbnik Teresa Grzeszczyk, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radni z gminy Sieroszewice, sołtys Westrzy Mariola Karolak, sołtys Bibianek Maciej Marciniak, sołtys Parczewa, a zarazem prezes OSP Eugeniusz Szymankiewicz, była radna, sołtys i przewodnicząca KGW w Parczewie Teresa Lis, członek Zarządu Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu Teodor Spaleniak, prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Marian Pustkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parczewie Katarzyna Dudziak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, wiceprezes OSP w Parczewie Tadeusz Dolata, naczelnik OSP w Parczewie Jan Kubik, przewodnicząca KGW w Westrzy Marzena Karolak, proboszcz parafii w Sadowiu o. Grzegorz Słowikowski i o. Franciszek Maruszewski, członkowie Rady Sołeckiej w Parczewie i Bibiankach, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Parczewie i Bibiankach.

Historię Koła Gospodyń Wiejskich w Parczewie przedstawiła przewodnicząca Wiesława Smółka, która poprosiła, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych członkiń.

Organizacja powstała 12 marca 1965 roku. Na pierwszym zebraniu, które odbyło się w szkole, pojawiły się 32 gospodynie. Założycielką koła była Józefa Panek, którą wybrano na przewodniczącą. Sekretarzem została Stanisława Szydlak, a skarbnikiem – Władysława Chalińska. Wybrano również instruktorkę powiatową – Reginę Szymczak. Nowy zarząd wybrano 12 stycznia 1968 roku. Przewodniczącą została Janina Sobczak, sekretarzem – Wanda Kanisz, a skarbnikiem - Władysława Chalińska. Kolejny zarząd wybrano w 1970 roku, a w jego skład weszły: Teresa Dudziak (przewodnicząca), Władysława Mikulska (wiceprzewodnicząca), Helena Waiman (skarbnik), Józefa Panek (sekretarz), Władysława Mikulska (przewodnicząca ds. gospodarstwa domowego), Maria Ratajczyk (przewodnicząca ds. oświaty i kultury), Halina Grzelak (przewodnicząca ds. oświaty i opieki nad dzieckiem). Poszczególne zarządy i członkinie koła brały czynny udział w pracach przy budowie sali i uzupełniały sprzęt kuchenny. W 1972 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali. Tego samego roku wybrano nowy zarząd koła w składzie: Teresa Dudziak (przewodnicząca), skarbnik Hanna Wojtkowiak, sekretarz Maria Karolak. Koło Gospodyń Wiejskich współpracowało i podlegało pod Kółko Rolnicze, którego prezesem był Aleksander Kubik. Kolejną przewodniczącą została Hanna Wojtkowiak, która zginęła śmiercią tragiczną i przez jakiś czas funkcję tę pełniła znów Teresa Dudziak. Przełom nastąpił w latach 1976-1977. Nową przewodniczącą została Teresa Lis. Zastępcą była Władysława Mikulska, skarbnikiem – Teresa Dudziak, a sekretarzem – Waleria Mazur. Koło dbało o dalszy rozwój i prowadziło szeroką działalność. Pierwsze uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia KGW w Parczewie odbyły się w listopadzie 1990 roku. W dniu 5 marca 1998 roku wybrano nowy zarząd koła w składzie: Wiesława Smółka (przewodnicząca), Natalia Szymankiewicz (skarbnik), Małgorzata Lis (sekretarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Zofia Malchrzycka, Irena Plewińska i Maria Zybała. Działalność koła jest nadal bardzo prężna. Organizowane są spotkania z okazji Dnia Kobiet, zabawy z okazji Podkoziołka, festyny rodzinne, biesiady jesienne z swojskim jadłem, spotkania dla seniorów. 

Podczas jubileuszowego spotkania zasłużone członkinie wyróżniono pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. A są to: Teresa Dudziak, Janina Sobczak i Teresa Lis (byłe przewodniczące), Stanisława Szydlak, Genowefa Szydlak, Irena Kubik, Bronisława Walczak, Maria Ratajczyk, Ewa Wygralak, Waleria Mazur, Ewa Słodowa, Monika Stawska, Władysława Mikulska. Statuetki otrzymały także: Natalia Szymankiewicz, Małgorzata Lis, Ewa Marciniak, Krystyna Dolata, Anna Kwiasowska, Irena Plewińska, Maria Urbaniak, Lucyna Pilarczyk, Lucyna Sikora, Arleta Walczak, Iwona Krenz, Zofia Malchrzycka. Panie zostały uhonorowane przez członka Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu Teodora Spaleniaka i prezesa Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Mariana Pustkowskiego. Były również statuetki i podziękowania dla wójta gminy Sieroszewice Czesława Berkowskiego, prezesa OSP w Parczewie Eugeniusza Szymankiewicza i dyrektor Szkoły Podstawowej w Parczewie Katarzyny Dudziak. Podziękowania otrzymali też strażacy: Eugeniusz Szymankiewicz, Maciej Marciniak, Aleksander Kwiasowski, Krzysztof Plewiński, Tadeusz Dolata, Radosław Kapicki.

Na ręce obecnej przewodniczącej zaproszeni gości składali życzenia i kwiaty. Za 50-lecie działalności koła w imieniu wójta Czesława Berkowskiego dziękowali: zastępca wójta Ryszard Boduch i skarbnik Teresa Grzeszczyk. Były też kwiaty i upominki od radnego powiatowego Arkadiusza Wojtczaka, przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka, członka Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu Teodora Spaleniaka, prezesa Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Mariana Pustkowskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Jerzego Pawłowskiego, sołtysa Bibianek Macieja Marciniaka, sołtysa i prezesa OSP w Parczewie Eugeniusza Szymankiewicza, byłej członkini Marii Ratajczyk, obecnych członkiń z Parczewa i Bibianek. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta „Ołobok” pod batutą Stanisława Jarosika. Gości zaproszono do skosztowania jubileuszowych tortów. Spotkanie zakończyła kolacja i niespodzianka w postaci programu rozrywkowego. Uroczystość została dofinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok. 

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.