Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3502
W sumie: 24685

News

News zdjęcie id 351

Zebranie sprawozdawcze strażaków w Latowicach

09.03.2016

W niedzielę, 28 lutego 2016 roku, w Domu Ludowym w Latowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przybyłych strażaków i gości powitał prezes jednostki Andrzej Gierlach. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: wójt Czesław Berkowski, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radna Krystyna Kois-Jaźwiec, proboszcz ks. kanonik Damian Hołoś, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Tomasz Woźniak, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Na przewodniczącego zebrania powołano Romana Kupijaja, a sekretarza – Romana Bartczaka.

Sprawozdanie za 2015 rok przedstawił prezes Andrzej Gierlach, który omówił działalność statutową jednostki oraz swoją działalność w Związku OSP. Wspomniał o powodach rezygnacji z funkcji prezesa. Z kolei naczelnik Tadeusz Marcinkowski zdał sprawozdanie, w którym wymienił posiadany sprzęt, m.in.: samochód pożarniczy typu lekkiego z wyposażeniem oraz różne pompy spalinowe, piły spalinowe do drewna, zestaw ratownictwa medycznego. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Marek Doliński, a o pracach Komisji Rewizyjnej mówił przewodniczący Roman Kupijaj. Plan pracy na 2016 rok przedstawił Andrzej Gierlach. Z najważniejszych działań można wymienić: udział w szkoleniach specjalistycznych m.in. ratownictwa medycznego, podstawowego dla strażaków, współpracę ze Stowarzyszeniem „Z miłości dla dzieci”, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, organizowanie tradycyjnego „dyngusu”. Po dyskusji strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas zebrania odbyły się wybory. W skład nowego zarządu jednostki OSP w Latowicach weszli: Marek Doliński (prezes), Tadeusz Marcinkowski (I wiceprezes, naczelnik), Roman Pawlak (II wiceprezes), Sławomir Dymek (sekretarz), Dawid Nowak (skarbnik), Lucjan Ziemiański (kronikarz), Grzegorz Sobczak (gospodarz), Jarosław Ziemiański (zastępca naczelnika), Andrzej Gierlach (członek Zarządu), Piotr Mikołajczyk (członek Zarządu). Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: Roman Kupijaj (przewodniczący), Emanuel Młynarz (sekretarz), Arkadiusz Sobczak (członek).

Wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski w serdecznych słowach podziękował prezesowi Andrzejowi Gierlachowi za długą współpracę. - Z dniem dzisiejszym kończy się etap kierowania przez druha Andrzeja tą jednostką. Mam nadzieję, że pod nowym kierownictwem będzie dalej tak operatywna i mobilna jak dotychczas - stwierdził wójt. Zwrócił również uwagę, że należy cieszyć się z tak dużej ilości krwiodawców w jednostce, którzy poprzez oddawanie krwi ratują życie drugiemu człowiekowi. Z kolei przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak podziękował za współpracę druhowi Andrzejowi i życzył nowemu prezesowi dobrej współpracy z Radą Gminy. W swoim wystąpieniu kierownik Posterunku Policji Leszek Borowczyk stwierdził, że zawsze jednostka była mobilna w przypadku różnego typu zabezpieczeń. Druhowie Tomasz Woźniak i Mieczysław Maciuszczak podziękowali druhowi Andrzejowi za dotychczasową współpracę i życzyli nowemu prezesowi wytrwałości do nowych celów jakie zostały uchwalone na zebraniu. Radna Krystyna Kois-Jaźwiec podziękowała jednostce za ratowanie życia podczas pożarów czy przez oddawanie krwi. Ks. kanonik Damian Hołoś stwierdził, że współpraca z jednostką w Latowicach była zawsze dobra. Wyraził nadzieję, iż pod nowym kierownictwem będzie mógł liczyć na pomoc w organizacji i zabezpieczaniu organizowanych imprez. W imieniu Rady Sołeckiej dziękował Krzysztof Lamperski. Druhowie Roman Kupijaj, Tadeusz Marcinkowski, Marek Doliński w imieniu strażaków i mieszkańców wsi przekazali druhowi Andrzejowi Gierlachowi symboliczne podziękowanie. W końcowej uchwale zebrania, podjętej jednogłośnie, przyjęto wnioski o dalszym dążeniu do pozyskiwania młodzieży oraz o utworzeniu archiwum wiejskiego.

Opracowała: Ewa Kotowska-Rasiak

Zdjęcia: Lucjan Ziemiański

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.