Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3494
W sumie: 24677

News

News zdjęcie id 338

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.

26.02.2016

Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. bądź do wyczerpania się środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXV/245/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 roku poz. 1935).

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wzory dokumentów będą do pobrania ze strony Biiuletynu Informacji Publicznej  Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl – zakładka „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” lub w Urzędzie Gminy  pok. nr 3.

Bliższe informacje o naborze można znaleźć pod ponizszym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1102

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.