Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3368
W sumie: 24551

News

News zdjęcie id 253

XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

15.12.2015

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radni powiatowi Joanna Glapiak i Arkadiusz Wojtczak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Stefan Prałat, Sybirak Józef Kuźmiak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, trener i animator sportu na Orliku w Sieroszewicach Dariusz Płóciennik, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Sesja była okazją do złożenia gratulacji Joannie Glapiak, która została radną powiatową. Nowa radna zaznaczyła, że liczy na dobrą współpracę z Radą Gminy Sieroszewice. – W związku z objęciem mandatu radnej Rady Powiatu Ostrowskiego z dniem 4 grudnia 2015 roku z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku obdarzyli mnie zaufaniem społecznym i oddali głos na moją kandydaturę. Zapewniam Państwa, że będę sumiennie i rzetelnie wypełniała obowiązki radnej Rady Powiatu Ostrowskiego i godnie reprezentowała naszą gminę w powiecie – mówiła Joanna Glapiak. 

Podczas poniedziałkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2015 rok, udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zorganizowanie nowej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie w kwocie 8.379 zł w przyszłym roku i podobnej kwocie w 2017 roku, powołania radnego Jerzego Kowalskiego do Kapituły Honorowej w sprawie przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019.

Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Projekt przyszłorocznego budżetu przedstawił zebranym na sesji wójt Czesław Berkowski. Do najważniejszych inwestycji zaliczył m.in.: budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach, budowę odcinków sieci wodociągowej, modernizację budynku sali wiejskiej w Parczewie, modernizację budynku sali wiejskiej w Psarach, budowę mini parku w Latowicach, utwardzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Masanowie, zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Latowicach, założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w Rososzycy. Po dyskusji projekt budżetu na 2016 rok został przyjęty z poprawką wniesioną przez radną Krystynę Kois-Jaźwiec. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych. 

W wolnych głosach i wnioskach radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak przedstawił dokonania powiatu ostrowskiego w zakresie inwestycji drogowych. Zaznaczył, że w 2015 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Sieroszewice udało się pobudować 1,5 km chodników i 2,5 km nowych nawierzchni asfaltowych. Radny Jerzy Kowalski wyszedł z inicjatywą zorganizowania w dniu 5 stycznia 2016 roku spotkania integracyjnego. Sołtys Latowic Andrzej Gierlach zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych, aby na sesji Rady Powiatu Ostrowskiego złożyli interpelację w sprawie postępowania prac nad scaleniem gruntów nad rzeką Ołobok. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak złożył życzenia.  

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.