Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1462
W sumie: 22645

News

News zdjęcie id 244

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

08.12.2015

Wójt Gminy Sieroszewice zawiadamia, że Rada Gminy Sieroszewice w dniu 30 października 2015 r. podjęła nową uchwałę Nr XI/77/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 6919).

Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

W przypadku  gospodarstwa domowego  w którym zamieszkuje 1 osoba :

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 11,50 zł miesięcznie,
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 21,50 zł miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku  gospodarstwa domowego  w którym zamieszkuje od 2-3 osób:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie  21,50 zł miesięcznie,
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 31,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje  4 i więcej  osób:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 31,50 zł miesięcznie,
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 41,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15.01.2016 r.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.