Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 876
W sumie: 344288

News

News zdjęcie id 1464

III SESJA RADY GMINY SIEROSZEWICE

31.12.2018

W piątek, 28 grudnia 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się III Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Radny Powiatowy a zarazem Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Arkadiusz Wojtczak,  Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, Dyrektorzy Szkół, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł i Karolina Jakubowska obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik  

W czasie piątkowej sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one m.in. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023, ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego  w Sieroszewicach na 2019 r., wystąpienia Gminy Sieroszewice ze Stowarzyszenia „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich”, stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice, zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectw z terenu Gminy Sieroszewice oraz uchwała na wniosek dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie. Uchwalono również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2023 i budżet Gminy na rok 2019.

Złożone zostały pisemne interpelacje przez Radną Klaudię Mizera – Lis i Radną Krystynę Kois – Jaźwiec.

Sesja była okazją  do  wręczenia podziękowań Honorowym Dawcą Krwi – Zasłużonym dla Zdrowia Narodu. Podziękowania i kwiaty wręczyli Wójt Gminy Anatol Piaskowski i wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Płomiński i Teresa Lemiesz. Oznaczeni zostali:  Marek Stodolny, Zbigniew Dolata, Bogumił Kołaczek, Rafał Bartnik, Wojciech Andrzejewski i Roman Dera.

 

Opracowała: Marzena Sztukowska

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.