Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 1422

Dni Niepodległości. Osiągnięcia II RP. Lekcja otwarta

06.12.2018

W ramach projektu Niepodległa w dniu 19 listopada 2018 R. odbyła się lekcja otwarta, na którą  zostali zaproszeni Rodzice i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wielowsi.

Często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, ojczyzna. Na co dzień jednak nie myślimy o tym, co to jest dobro wspólne, interes narodowy, poczucie tożsamości, nasza kultura. Może tylko podczas sukcesów naszych sportowców - lub ich porażek - jesteśmy zadowoleni lub niezadowoleni, zaczynamy się denerwować. Dobrze, że współcześnie możemy żyć w pokoju, zabiegając o lepszy byt. W przeszłości nie zawsze tak bywało. Polacy musieli bronić swojej wolności i godności. Często ryzykować życiem.  Słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna nie były postrzegane jako ksenofobiczne, ale jako wartości, za które warto oddać życie.

Uczniowie klasy ósmej, pracując metodą projektu edukacyjnego, przygotowali prezentacje multimedialne oraz plakaty, przedstawiające sukcesy Polaków żyjących w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Prace uczniów koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

- Walka o kształt i granice Polski po niewoli zaborczej;

- Ustrój II Rzeczpospolitej;

- Sukcesy gospodarcze;

- Społeczeństwo i kultura II Rzeczpospolitej.

W pracach uwzględniono ciekawostki, np. informacje na temat obcokrajowców uczestniczących w walkach po stronie powstańców wielkopolskich, historię godła Polski, modę i inne. Opracowania nie wyczerpywały bogatej tematyki historycznej, miały jedynie na celu przybliżenie najważniejszych problemów, z jakimi borykali się Polacy żyjący 100 lat temu.

Oprócz usystematyzowania wiedzy historycznej uczniowie mieli możność rozwijania kompetencji kluczowych, m. in.: porozumiewania się w języku ojczystym, czytania, pisania,  sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,  wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętności pracy zespołowej. Doskonalenie tych kompetencji umożliwiła „królowa metod”, czyli metoda projektu edukacyjnego.

Lekcja była też okazją do zastanowienia się samych uczniów nad tym, co dała im praca metodą projektu, co udało im się osiągnąć, na jakie napotkali trudności. Refleksje nad własną pracą z pewnością posłużą im w samodoskonaleniu i samorozwoju.

Po zakończonych zajęciach zebrani zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pamiątek historycznych, na którą składały się m.in.: dokumenty, książki, obrazy, broń, biżuteria, naczynia, narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu uczniów klasy ósmej i klasy szóstej, a także wsparciu i pomocy osób prywatnych, m. in.: Państwa Urszuli i Krzysztofa Pawlików, Pawła Olka, Doroty Kaźmierczak,  Krystyny Woźniak (Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną).

Warto przybliżać młodemu pokoleniu historię naszej Ojczyzny, bo jak powiedział wielki Polak i Święty Jan Paweł II „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.”.

Lekcję, wystawę pamiątek oraz powyższą notatkę przygotowała Elżbieta Kołodziejczak – Gałka.

Do udziału w obserwacji zajęć otwartych zostali zaproszeni Rodzice uczniów klasy ósmej oraz nauczyciele. Z zaproszenia skorzystali następujący rodzice: Magdalena Dryka, Arkadiusz Dryka, Honorata Frankiewicz, Maria Kubiak, Krystyna Marciniak, Anatol Piaskowski, Marzena Przybyłek, Monika Spalona, Wioletta Skrzypińska i Mirosława Urbaniak.

Autor: Mirosława Kmiecik

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.