Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17233
W sumie: 298498

News

News zdjęcie id 1410

I Sesja Rady Gminy Sieroszewice

27.11.2018

Wójt Anatol Piaskowski i radni złożyli ślubowanie podczas I Sesji Rady Gminy Sieroszewice. W czasie obrad wybrano przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice i jego zastępców oraz powołano komisje.

W piątek, 23 listopada 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbyła się I Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W sesji uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, radni powiatowi, poprzedni przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, sołtysi, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście. Była to pierwsza sesja robocza w nowej kadencji. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice sesję prowadziła najstarsza radna – Teresa Lemiesz. Na początku sesji radni złożyli ślubowanie. W tej kadencji radnymi zostali: Wojciech Andrzejewski, Bernadeta Biała, Rafał Bartnik, Andrzej Chwiłkowski, Krystyna Kois-Jaźwiec, Bartosz Kubica, Teresa Lemiesz, Szymon Lis, Klaudia Mizera-Lis, Paweł Mrugalski, Stanisław Płomiński, Michał Pułkownik, Wiesława Smółka, Przemysław Wilgocki, Tadeusz Zatylny.

Ślubowanie złożył nowy wójt Anatol Piaskowski. - Obejmując urząd wójta gminy Sieroszewice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sieroszewice. Tak mi dopomóż Bóg – mówił wójt gminy Sieroszewice. W swoim wystąpieniu włodarz zapewnił, że wraz z Radą Gminy dołoży starań, aby gmina Sieroszewice mimo trudności finansowych  rozwijała się. – Wszyscy musimy mieć świadomość, że we wspólnocie samorządowej mamy prawa, ale także obowiązki, z których musimy się wywiązywać. Zdaję sobie sprawę, że trudny czas przede mną i Radą Gminy, ale wierzę w to, że będziemy odpowiedzialnie podejmować decyzje. Musimy mieć świadomość, że to musi być zrównoważony rozwój całej naszej „małej ojczyzny” – podkreślał Anatol Piaskowski.

Następnie wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie: Bartosz Kubica (przewodniczący), Paweł Mrugalski i Michał Pułkownik. Na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice zgłoszono jednego kandydata Rafała Bartnika. W tajnym głosowaniu 13 radnych oddało głos na kandydata, a 2 było przeciwnych. Przewodniczącym Rady Gminy Sieroszewice został Rafał Bartnik, który przejął prowadzenie obrad. W tajnym głosowaniu wybrano także zastępców przewodniczącego. Tę funkcję pełnić będą: Stanisław Płomiński i Teresa Lemiesz. Podczas sesji powołana została Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: Tadeusz Zatylny (przewodniczący), Wojciech Andrzejewski, Andrzej Chwiłkowski i Paweł Mrugalski (członkowie). Powołano także Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Michał Pułkownik (przewodniczący), Wiesława Smółka (zastępca przewodniczącego), Szymon Lis i Przemysław Wilgocki (członkowie). W Komisji w zakresie działania Rady zasiądą wszyscy radni.

Na zakończenie sesji wójt Anatol Piaskowski poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego radnego Henryka Jędroszki.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.