Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3506
W sumie: 24689

News

News zdjęcie id 1164

XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice

21.03.2018

We wtorek, 20 marca 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielowsi Mirosława Kmiecik z młodzieżą, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Anna i Tadeusz Zatylni, Danuta i Ryszard Lubrykowie, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Jerzy Kasprzak apelował o wygospodarowanie środków finansowych na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rososzycy oraz zadbanie o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Z kolei radny Mirosław Szmaj pytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej w Zamościu.

W czasie wtorkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dwie dotyczyły zmian w budżecie na 2018 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023. Podjęto uchwałę przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok. Radni głosowali nad uchwałą dotyczącą udzielenia dotacji parafii św. Jana Ewangelisty w Ołoboku w kwocie 100 tys. zł na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku kościoła filialnego św. Jana Chrzciciela w Ołoboku. Kolejne uchwały dotyczyły m.in.: podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia stałych obwodów głosowania, wyrażenia akceptacji przez Gminę Sieroszewice na realizację inwestycji przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach związanej z przebudową i rozbudową o zaplecze sceniczne ośrodka.

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji Danucie i Ryszardowi Lubrykom prowadzącym Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Bocianem” w Sławinie za zajęcie pierwszego miejsca w XI edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz Annie i Tadeuszowi Zatylnym z Zamościa za zwycięstwo w XXIV edycji Konkursu Rolnik – Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa Rodzinne i zdobycie statuetki „Złotego Jabłka”. Listy gratulacyjne i kwiaty przekazali wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak.

Podczas sesji dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielowsi Mirosława Kmiecik i uczniowie Maja Łukawska, Zuzanna Gawron, Martyna Kamzol, Mateusz Piaskowski przedstawili projekt dotyczący mediacji rówieśniczych realizowany w szkole. Prelegenci podkreślali, że w planach jest utworzenie Gminnego Centrum Mediacji w Szkole Podstawowej w Wielowsi.

W wolnych głosach i wnioskach radny Henryk Jędroszka przekazał informację, że rolnicy mogą składać wnioski o wydzierżawienie gruntów. Głos zabrał także radny Stanisław Płomiński, który poinformował, że 15 kwietnia o godz. 15.00 w sali wiejskiej w Masanowie odbędzie się pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku. Ponadto prelekcję na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie wygłosi Zdzisław Jaźwiec, kierownik KRUS-u w Ostrowie Wielkopolskim

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

 

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.