Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14808
W sumie: 296073

News

News zdjęcie id 1085

XXXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

21.12.2017

W środę, 20 grudnia 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, zastępca wójta Ryszard Boduch, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

 

Podczas sesji wójt Czesław Berkowski gratulował przewodniczącemu Pawłowi Siwakowi zdobycia Polskiej Nagrody Innowacyjności przyznanej za rozwój firmy działającej w Sieroszewicach. Ponadto Anna Urbaniak odebrała statuetkę Zasłużony dla Gminy Sieroszewice.

 

W czasie środowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach, nadanie ulicy w Strzyżewie nazwy Brzozowa. Radni przyjęli także zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania ul. 23 Stycznia w Sieroszewicach nazwy Danuty Siedzikówny.

Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Projekt przyszłorocznego budżetu przedstawił zebranym na sesji wójt Czesław Berkowski. Dochody wyniosą prawie 37 mln zł, natomiast wydatki będą kształtować się na poziomie ok. 42 mln zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota ok. 7 mln zł. Do najważniejszych inwestycji wójt zaliczył m.in.: budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach, budowę mieszkań socjalnych, termomodernizację szkół w Sieroszewicach i Wielowsi, rozbudowę szkoły w Zamościu, modernizację budynków domów ludowych w Psarach i Latowicach, budowę biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie, budowę Dziennego Domu Wsparcia w Latowicach. Przyszłoroczny budżet został przyjęty przez 13 radnych obecnych w czasie głosowania.

W wolnych głosach i wnioskach prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak pytał o dalsze losy budowy strzelnicy w Sieroszewicach. Z kolei sołtys Andrzej Gierlach odniósł się do sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach i poruszył problem tworzących się kałuży na asfalcie drogi przy ul. Południowej w Latowicach. Życzenia świąteczne i noworoczne zebranym na sesji złożyli: prezes Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w Psarach Waldemar Skorupa i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski. Po zakończeniu sesji toast lampką szampana wznieśli wójt Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.