Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1486
W sumie: 22669

News

News zdjęcie id 1038

Sesja Rady Gminy w Sieroszewicach

08.11.2017

We wtorek, 7 listopada 2017 roku, w sali Urzędu Gminy w Sieroszewicach odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza i sołtysi. Radnych i sołtysów powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Podczas wtorkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Sieroszewice, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok. Jedna z uchwał dotyczyła przyjęcia współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Z tej uchwały wynika, że Gmina Sieroszewice będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej – kwota 86 tys. zł, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 35 tys. zł, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 13 tys. zł, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 13 tys. zł, turystyki i krajoznawstwa – 17 tys. zł, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10 tys. zł.

W wolnych głosach i wnioskach sołtys Latowic Andrzej Gierlach poruszył sprawę wydłużania się terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach. Z kolei radny Jerzy Kasprzak wnioskował o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rososzycy. W swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak poruszył problem oświetlenia ulicznego.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.