Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1465
W sumie: 22648

News

News zdjęcie id 1021

Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT

27.10.2017

Organizatorzy zapraszają chetnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie pn. "Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT".

Cel projektu:

Wzrost samozatrudnienia w powiatach AKO poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej wśród 80 osób bezrobotnych z woj. Wielkopolskiego poprzez doradztwo i udział w szkoleniu – działania w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz wzrost przedsiębiorczości ww. powiatach poprzez udzielenie jednorazowej dotacji na utworzenie 64 firm oraz 12 miesięczne wsparcie pomostowe.

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany do 80 bezrobotnych, os. doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy oraz osób najbardziej zagrożonych ubóstwem powyżej 29 r.ż. Uczestnicy to osoby zamieszkujące na terenie AKO.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie:
-Spełnienie kryterium kwalifikowalności.
-Przesłanie/osobiste dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do siedziby biura Projektu na których uczestnicy deklarować będą branżę, w ramach której chcą rozpocząć działalność, złożą oświadczenie o tym, że są osobami bezrobotnymi na moment składania Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczą zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, zadeklarują chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej
-Zaakceptowanie Regulaminu Projektu
-Podpisanie umowy oraz deklaracji o uczestnictwie w projekcie.

W ramach Projektu prowadzący projekt oferuje:
-bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja)w wysokości do 18 600,00 zł
– doradztwo grupowe – job coaching
– szkolenia z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
– wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych po założeniu działalności
– materiały szkoleniowe
– catering na zajęciach
– opieka nad dzieckiem /osoba zależną w czasie szkolenia, catering

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie  internetowej :

  1. www.ehed.eu
  2. W biurze projektu: ul. Polna 20 okal 200, 62-800 Kalisz
  3. Pod numerem telefonu: 533 238 207
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.