Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 20089
W sumie: 20089

News

News zdjęcie id 1017

Sesja Rady Gminy w Sieroszewicach

20.10.2017

W czwartek, 19 października 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, Sybirak Józef Kuźmiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

 

W czasie sesji komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak zdał sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Zaznaczył, że na terenie gminy Sieroszewice funkcjonuje 13 jednostek straży pożarnych wyposażonych w 8 samochodów gaśniczych. Wskazywał, że w gminie Sieroszewice w 2016 roku odnotowano 57 zdarzeń. Niestety, nie obyło się bez ofiar – osoba śmiertelna i ranni. Dodał, że strażacy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas czwartkowej sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół w ośmioletnie Szkoły Podstawowe, nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.

W wolnych głosach i wnioskach przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak poruszył sprawę opróżniania koszy na śmieci. Radny Stanisław Płomiński wnioskował o zakup sprzętu do wycinania gałęzi i usuwania krzaków przy drogach. W swoim wystąpieniu sołtys Latowic Andrzej Gierlach poparł pomysł zakupu takiego sprzętu. Radny Bartosz Kubica poruszył temat budowy biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie. Radny Jerzy Kasprzak apelował o pobudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rososzycy. Radna Bernadeta Biała podziękowała za pomoc w organizacji dożynek wiejskich w Strzyżewie. Głos zabrał prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Psary „Mała Ojczyzna” Waldemar Skorupa, który poinformował, że w Psarach uruchomiono bibliotekę. Dodał, że od 1 października funkcjonować będzie świetlica środowiskowa. Z kolei dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Maria Marciniak zaprosiła na finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 października, o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski zaprosił na wernisaż wystawy poplenerowej zaplanowany na 16 listopada. Wnioskował także o dobudowanie zaplecza do sceny w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. W swoim wystąpieniu prezes OSP w Sieroszewicach Tadeusz Łapiński podziękował strażakom za udział w akcji gaszenia pożaru pałacu w Sieroszewicach i zabezpieczeniu dróg w tym czasie.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.