Logo Gmina Sieroszewice

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4975
W sumie: 259776

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIEROSZEWICE.

Na podstawie i art. 29 ust. 2 pkt 2 i art.  154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Wójt Gminy Sieroszewice podaje do publicznej wiadomości:

1.  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice, ustalone w:

zarządzeniu Nr 30.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w:

1) Uchwale Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia  14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1546);

2) uchwale XXIV/173/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1547).

 

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA:

  1. Oddziały przedszkolne:

Informacja o spełnieniu kryteriów - pdf.

Oświadczenie rodziców - pdf.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pdf.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf

2. Przedszkola:

Informacja o spełnieniu kryteriów - pdf.

Oświadczenie rodziców - pdf.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - pdf.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.