Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 948

Sesja Rady Gminy w Parczewie

19.08.2017

W piątek, 18 sierpnia 2017 roku, w sali wiejskiej w Parczewie odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, wieloletnia radna i sołtys Parczewa Teresa Lis, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł i Monika Dera obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice Teresa Lemiesz odczytała odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Kasprzaka w sprawie budowy drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin. W piśmie wójt informuje, że wniosek ten zostanie rozpatrzony przy przygotowywaniu projektu budżetu na 2018 rok. Dodaje, że obecnie realizowane są inwestycje zaplanowane w budżecie na 2017 rok.

Podczas piątkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt” w Wysocku Wielkim, zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.

W wolnych głosach i wnioskach radny Stanisław Płomiński zaproponował, aby na obrady sesji zaprosić przedstawiciela schroniska dla zwierząt, by wytłumaczył na czym polega działalność tego schroniska. Z kolei radny Henryk Jędroszka prosił o zakup piły ręcznej do cięcia drzewa dla OSP w Strzyżewie. Sołtys Masanowa Marek Michalczak poruszył sprawę organizacji dożynek gminnych oraz odnawialnych źródeł energii. Natomiast sołtys Latowic Andrzej Gierlach pytał o termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach. Poruszył kwestię oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i Kościelnej w Latowicach. Mówił też o słabym zasięgu telefonii komórkowej w niektórych miejscach gminy Sieroszewice. Głos zabrała również Teresa Lis, która wskazała na zagrożenie upraw ziemniaków ze strony dzików. Poruszyła problem dymiących kominów oraz dziur tworzących się na drogach. Odpowiadając na pytania radnych i sołtysów wójt Czesław Berkowski zapewniał, że postara się uwzględnić wnioski i uwagi mieszkańców. Radny Anatol Piaskowski zaprosił na dożynki gminne do Wielowsi, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.