Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 716

XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice

15.02.2017

We wtorek, 14 lutego 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W czasie wtorkowej sesji podjęto kilkanaście uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020, udzielenia 30 proc. bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Strzyżewie, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Zamość, zmiany nazwy ulicy 35-lecia PRL na ul. Parkową w Sieroszewicach, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice’, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Kilka uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na remonty dróg, a będą to następujące drogi: Westrza – Parczew, Chynowa – Strzyżew, Sieroszewice – Rososzyca, Sławin – Psary i kolejny odcinek drogi w Strzyżewie. Na te remonty z budżetu gminy Sieroszewice przeznaczono 600 tys. zł., a Powiat Ostrowski zaplanował kwotę 1 mln 500 tys. zł. Jedna z uchwał dotyczyła projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały omówił wójt Czesław Berkowski, który podkreślał, że nie była to łatwa praca, ponieważ szkoły podstawowe w gminie Sieroszewice nie są zbyt liczne. Dodał, że pojawiła się pokusa, żeby przy okazji wprowadzania tej reformy dostosować strukturę tych szkół do liczebności, jednak na taki krok nie zdecydowano się. Wójt zapewnił, że żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana. Wszystkie szkoły 6-letnie działające w gminie Sieroszewice zostaną przekształcone w placówki 8-letnie, natomiast zgodnie z przepisami gimnazja działające w Zespołach Szkół w Sieroszewicach i Wielowsi będą włączone do tych szkół podstawowych. Na tę reorganizację z budżetu gminy Sieroszewice przeznaczona zostanie kwota ok. 600 tys. zł.

W wolnych głosach i wnioskach nowy kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak zapewnił, że funkcjonariusze cały czas będą pracować nad tym, aby bezpieczeństwo na terenie gminy Sieroszewice było na wysokim poziomie. Wyraził nadzieję, że współpraca policji z mieszkańcami będzie układała się dobrze. Radni i sołtysi w swoich wystąpieniach poruszali sprawy dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach i ptasiej grypy.  

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.