Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 714

Zebranie sprawozdawcze strażaków w Masanowie

14.02.2017

W niedzielę, 12 lutego 2017 roku, w sali Domu Strażaka w Masanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków. Przybyłych na spotkanie powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jerzy Grzona. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Czesław Berkowski, radny Stanisław Płomiński, kpt. Zbigniew Foltyniewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Tomasz Woźniak, zastępca prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Kazimierz Strugarek, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Irena Grzona oraz strażacy. Po powitaniu minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Zebranie poprowadził Tomasz Woźniak. Protokolantem został Stanisław Płomiński.

 

W sprawozdaniu z działalności OSP za 2016 rok prezes Jerzy Grzona poinformował, że jednostka liczy 46 członków, w tym 6 pań. Wskazał, że strażacy z Masanowa brali udział w 18 zdarzeniach, wśród których było 5 pożarów, 5 wypadków drogowych, a pozostałe to miejscowe zagrożenia. Jednostka otrzymała z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację w wysokości 7.100 zł, za którą zakupiono sprzęt pożarniczy. Z funduszu sołeckiego uzupełniono kostkę brukową przed Domem Strażaka i wymieniono drzwi do garażu. Ze środków Urzędu Gminy Sieroszewice naprawiony został dach na remizie strażackiej. Strażacy wykonali także inne prace remontowe w czynie społecznym. Jednostka pozyskała 3 tys. zł z funduszu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Taczanów, które przeznaczyła na założenie ogrzewania w samochodzie Jelcz. Ochotnicy brali udział w szkoleniach i kursach. Należy dodać, że jednostka OSP w Masanowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezes podziękował wójtowi gminy Sieroszewice, władzom gminnym i powiatowym OSP oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za dobrą współpracę. Sprawozdanie finansowe zdał Patryk Gierz, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jan Karolak. Plan pracy na 2017 rok omówił Stanisław Płomiński. Do najważniejszych zadań zaliczył wymianę drzwi wejściowych na salę Domu Strażaka, rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia wokół Domu Strażaka, uzupełnienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, udział strażaków w szkoleniach, zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Masanowie cyklu działań pt. „Jak Wojtek został strażakiem”, festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Strażaka z pokazem ratownictwa technicznego, zorganizowanie wycieczki strażaków do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Masanowie za 2016 rok.

W swoim przemówieniu wójt gminy Sieroszewice podkreślał, że OSP w Masanowie jest ważną jednostką, ponieważ należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Gminie zależy na tym, aby ta jednostka była dobrze wyposażona i miała odpowiednio wyszkolonych strażaków, bo na takie jednostki bardzo liczymy w sytuacjach zagrożenia. Chciałbym podziękować strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i działalność kulturalną – mówił Czesław Berkowski. Za współpracę dziękował kpt. Zbigniew Foltyniewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, który poinformował, że w 2017 roku prowadzone będę kursy: podstawowy, techniczny i ratownictwa medycznego. Przekazał też informacje na temat ptasiej grypy i akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Z kolei komendant gminny Mieczysław Maciuszczak gratulował pomysłu zorganizowania akcji „Jak Wojtek został strażakiem”, której celem ma być zainteresowanie dzieci i młodzieży strażą pożarną. Zachęcał strażaków do udziału w szkoleniach, które są niezbędne do działalności w OSP. Natomiast zastępca prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Kazimierz Strugarek pochwalił strażaków za ubiegłoroczną działalność. Poinformował, że nowym komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim jest Jacek Wiśniewski, a zastępcą komendanta - Roman Matecki. Z kolei prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sieroszewicach Tomasz Woźniak poinformował, że w czerwcu 2016 roku odbył się zjazd gminny OSP, podczas którego Kazimierz Strugarek został wybrany na zastępcę prezesa. Dodał, że w grudniu 2016 roku na zjeździe powiatowym OSP odbyły się wybory i do Zarządu weszli: Mieczysław Maciuszczak, Kazimierz Strugarek i Tomasz Woźniak, który został też delegatem na zjazd wojewódzki.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.