Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 662

XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

30.12.2016

W czwartek, 29 grudnia 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, Sybirak Józef Kuźmiak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

 

Podczas sesji odchodzący na emeryturę kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk podziękował wójtowi, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy i strażakom za bardzo dobrą współpracę. Przypomniał, że w gminie Sieroszewice pełnił służbę od stycznia 2013 roku. Podsumowując swoją pracę podkreślał, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła wykrywalność przestępstw na terenie gminy Sieroszewice. Dodał, że w ubiegłym roku dzięki współpracy z samorządem gminy Sieroszewice udało się zakupić nowy radiowóz. W imieniu zgromadzonych na sesji wójt Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak wyrazili słowa wdzięczności za służbę. – Panie Komendancie zawsze oceniałem Pana jako profesjonalistę. Te wszystkie cechy, które powinien mieć policjant to Pan posiadał. Jestem bardzo wdzięczny Panu za tę czteroletnią współpracę i chciałem gorąco podziękować za to. Jest Pan dla mnie wzorem policjanta. W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję za to, że Pan dbał o bezpieczeństwo w gminie. Na Pana Komendanta zawsze można było liczyć – powiedział włodarz gminy Sieroszewice.

W czasie czwartkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie na 2016 rok, objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, zamiaru sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Rososzycy, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020.

Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. Projekt przyszłorocznego budżetu przedstawił zebranym na sesji wójt Czesław Berkowski. Dochody wyniosą ponad 35 mln zł, natomiast wydatki będą kształtować się na poziomie ok. 39 mln zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota ponad 6,5 mln zł. Do najważniejszych inwestycji wójt zaliczył m.in.: budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji sanitarnej w Latowicach, budowę odcinków sieci wodociągowej, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zamościu, doposażenie placu zabaw w Rososzycy, modernizację budynku sali wiejskiej w Parczewie, modernizację budynku sali wiejskiej w Psarach, zakup klimatyzatorów do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, kontynuację budowy mini parku w Latowicach, założenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w Rososzycy, modernizację stadionu w Sieroszewicach. Ponadto zostaną przeznaczone środki na sporządzenie dokumentacji na budowę sportowej strzelnicy w Sieroszewicach i dotację na budowę biblioteki w Strzyżewie. Przyszłoroczny budżet został przyjęty jednogłośnie.

 

W wolnych głosach i wnioskach radna Teresa Lemiesz zaprosiła na apel z okazji obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, który odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Ołoboku, a także na tradycyjne jasełka w dniach 28 i 29 stycznia 2017 roku. Życzenia noworoczne zebranym na sesji złożyli: komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, Sybirak Józef Kuźmiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski. Po zakończeniu sesji toast lampką szampana wznieśli wójt Czesław Berkowski i przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.