Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 589

XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice

27.10.2016

W środę, 26 października 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 14 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, skarbnik Teresa Grzeszczyk, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Leszek Borowczyk, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Stefan Prałat, Sybirak Józef Kuźmiak, animator sportu Dariusz Płóciennik, Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

Podczas środowej sesji podjęto kilka uchwał, które dotyczyły m.in.: zmian w budżecie na 2016 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019, ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (dotyczy budowy drogi w Masanowie), określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Psar, nadana statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sieroszewicach, zgłoszenia sołectw do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010, a są to sołectwa: Latowice, Ołobok, Psary, Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew, Zamość. Podczas omawiania pierwszej uchwały sołtys Latowic Andrzej Gierlach pytał o kanalizację sanitarną w Latowicach, oświetlenie ul. Szkolnej w Latowicach i nabory na wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach LGD „Długosz Królewski”. Odpowiadając na pytania wójt Czesław Berkowski poinformował, że na budowę kanalizacji w Latowicach Gmina Sieroszewice zamierza pozyskać środki unijne. Zaznaczył też, że zadanie związane z oświetleniem ul. Szkolnej w Latowicach zostanie rozpoczęte w tym roku. Z kolei przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak poinformował, że w ramach LGD „Długosz Królewski” w listopadzie zostanie ogłoszony nabór wniosków na zadania dla przedsiębiorców, a w grudniu przewidziano nabór wniosków na zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Sybirak Józef Kuźmiak. Radny Jerzy Kasprzak apelował o pomoc finansową dla Michalinki z Rososzycy, która w grudniu przyjdzie na świat. Tuż po urodzeniu dziewczynka musi przejść skomplikowaną operację. Dla rodziców Michalinki teraz najważniejszym celem jest uzbierać do połowy listopada ok. 350 tysięcy złotych na poród i pierwszy etap operacji korygującej wadę serca ich dziecka w niemieckiej klinice. Z kolei sołtys Strzyżewa Bernadeta Biała dziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie Festynu Charytatywnego pt. „Nasze serca dla Marysi”, który odbył się 2 października w Strzyżewie. Dodała, że Marysia została zakwalifikowana do przeszczepu płuc i oczekuje na operację.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.