Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 1149

Zebranie sprawozdawcze strażaków w Sieroszewicach

06.03.2018

W sobotę, 3 marca 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków tutejszej jednostki. Strażaków i zaproszonych gości powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach Tadeusz Łapiński. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Czesław Berkowski, radny Roman Maląg, st. kap. Zbigniew Foltyniewicz z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach asp. Jerzy Pietrzak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice Jan Boduch, Edmund Grzeszczyk, Roman Kamzol i Zygmunt Maląg, członkowie honorowi i czynni OSP Sieroszewice. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków, a delegacja OSP złożyła pod Pomnikiem Strażaka wiązankę kwiatów. Na przewodniczącego zebrania powołano Jerzego Pawłowskiego, sekretarzem został Arkadiusz Owczarek, a w komisji uchwał i wniosków pracowali: Tomasz Maciuszczak, Sebastian Bartczak i Jarosław Goryniak.

Spotkanie było okazją do uhonorowania strażaków z Sieroszewic. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Sebastian Bartczak i Radosław Bartczak. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrał Marcin Mieszała. Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia za oddanie ponad 12 l krwi uhonorowano Radosława Bartczaka.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku zdał prezes Tadeusz Łapiński. Przypomniał, że w 2016 roku odbyły się wybory, podczas których wybrano nowy zarząd na 5-letnią kadencję. Obecnie jednostka liczy 48 członków, w tym 8 honorowych. Przy jednostce działa Klub Honorowych Dawców Krwi prowadzony przez Romana Kamzola. W ubiegłym roku odnotowano 68 wyjazdów, w tym 21 do pożarów i 43 do innych akcji ratowniczych. Z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka otrzymała 6.000 zł. Kwotę tę zużyto na pokrycie papą części strażnicy. Inwestycja została dofinansowana z Urzędu Gminy Sieroszewice w kwocie 1500 zł. W styczniu 2017 r. straż przy współfinansowaniu z Urzędu Gminy Sieroszewice zorganizowała Gminny Dzień Seniora z występem operetki z Wrocławia. Z kolei w maju odprawiona została Msza św. z okazji Dnia Strażaka, podczas której poświęcono nowy sztandar jednostki OSP ufundowany przez mieszkańców Sieroszewic z Funduszu Sołeckiego. Ponadto ochotnicy z Sieroszewic brali udział w różnych uroczystościach strażackich, gminnych i kościelnych, a także zabezpieczali imprezy sportowe. Prezes Tadeusz Łapiński podziękował wójtowi gminy Sieroszewice, władzom Oddziału Gminnego OSP w Sieroszewicach oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim za dobrą współpracę. Sprawozdanie finansowe zdał skarbnik Zdzisław Mieszała, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Marcin Mieszała. Plan działalności na 2018 rok omówił prezes Tadeusz Łapiński. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Sieroszewicach za 2017 rok.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Sieroszewice podkreślał, że jednostka OSP w Sieroszewicach jest bardzo aktywna i oprócz podstawowej działalności prowadzi wiele innych działań, np. każdego roku w styczniu organizuje spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. - Chciałem podziękować strażakom za aktywność i udział akcjach ratowniczych. W tym roku mieliśmy wiele nieprzyjemnych wydarzeń, m.in. pożar pałacu, wichury i zdarzenia drogowe. Życzę jednostce, aby działała tak jak dotąd. Zapewniam też, że w najbliższym czasie to finansowanie nie będzie mniejsze niż dotychczas. Chciałbym wszystkim strażakom podziękować za służbę i liczę na dalszą współpracę – powiedział Czesław Berkowski. Z kolei komendant gminny OSP Mieczysław Maciuszczak wyraził radość, że do jednostki przystąpiła młodzież. Chwalił strażaków za ich profesjonalny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W imieniu komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim głos zabrał st. kap. Zbigniew Foltyniewicz, który odniósł się do działań związanych z pożarem pałacu w Sieroszewicach. Dziękował strażakom za ich wielkie zaangażowanie w tę akcję. Zachęcał ochotników do udziału w szkoleniach.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.