Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 1132

XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

14.02.2018

We wtorek, 13 lutego 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 11 radnych. W obradach sesyjnych uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach Jerzy Pietrzak, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Marcin Dachowski, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak, Grażyna Anioł i Monika Dera obsługujące Biuro Rady Gminy Sieroszewice, Zasłużeni dla Gminy Sieroszewice, sołtysi, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy Sieroszewice oraz mieszkańcy. Radnych i gości powitał przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, który przedstawił porządek obrad.

W czasie wtorkowej sesji podjęto kilka uchwał. Dwie dotyczyły zmian w budżecie na 2018 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023. Podjęto uchwałę przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2018 roku”, gdzie na ten cel przeznaczono 21.838 zł. Radni głosowali także nad uchwałą dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice w wysokości 20 zł za godzinę za udział w działaniu ratowniczym i 10 zł za godzinę za udział w szkoleniu pożarniczym. Kolejna uchwała była związana z określeniem wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice w wysokości 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, a w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecko z rodziny wielodzietnej wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 % za każde dziecko. Radni zatwierdzili również plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

W wolnych głosach i wnioskach prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice Krzysztof Portasiak poinformował, że 6 stycznia br. na spotkaniu noworocznym kurkowych bractw strzeleckich w Pleszewie w imieniu wójta Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka złożył życzenia biskupowi kaliskiemu Edwardowi Janiakowi i ofiarował różę wyrzeźbioną w drewnie. Pan Krzysztof przekazał też informacje historyczne związane z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Sieroszewicach. Z kolei sołtys Psar Rafał Bartnik w imieniu strażaków podziękował radnym za podjęcie uchwały podwyższającej uposażenie strażakom ochotnikom za prowadzone akcje ratownicze. Radny Henryk Jędroszka poinformował, że w planach jest zorganizowanie spotkania dla rolników na temat dopłat bezpośrednich.  

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.