Logo Gmina Sieroszewice

News

News zdjęcie id 1029

Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów

30.10.2017

W piątek, 27 października 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się gala wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Sieroszewice. Zaproszonych gości powitała Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, radni z terenu gminy Sieroszewice, sekretarz Mirosława Busza, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Pawłowski, dyrektorzy szkół i nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Zebrani na spotkaniu mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rososzycy pod kierunkiem nauczycielek Beaty Rauk i Ewy Sitarz.

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów zostało ustanowione uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu gminy Sieroszewice.

Na podstawie podjętej uchwały, Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów może zostać przyznane uczniowi, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej: w szkole podstawowej – 5,30, w gimnazjum – 5,20, w szkole ponadgimnazjalnej – 4,75. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów może także zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjum, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz w danym roku szkolnym był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub
w danym roku szkolnym był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Na podstawie wymienionej uchwały wójt przyznał 111 stypendiów za rok szkolny 2016/2017, w tym: 31 dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 500 zł, 28 dla uczniów gimnazjów w kwocie 600 zł i 52 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 700 zł. Wszyscy stypendyści uzyskali wymaganą średnią ocen, w tym dodatkowo troje z nich uzyskało tytuł laureata konkursu lub zawodów sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.

Uczniowie odebrali akty przyznania stypendiów z rąk wójta Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka.

Ponadto z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Sieroszewice przyznał nauczycielom nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody otrzymali: Helena Czubak, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, Barbara Drzazga, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach, Halina Kaźmierczak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wielowsi, Janina Siudzińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamościu, Ewa Stasiak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Masanowie, Małgorzata Stępniak, dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielowsi i Barbara Sztukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.

Nagrodzonym uczniom i nauczycielom gratulował wójt gminy Sieroszewice. – W tym roku przyznaliśmy 10 stypendiów więcej niż w poprzednim, co oznacza, że ta funkcja motywacyjna sprawdza się. Pieniądze wydane na edukację to jest inwestycja w przyszłość, bo nie ma dobrego rozwoju gminy czy państwa bez dobrej edukacji i wykształcenia. Staramy się zapewnić uczniom i nauczycielom dobre warunki nauczania. Chciałbym pogratulować uczniom bardzo dobrych wyników, bo na pewno trzeba napracować się, aby takie wyniki osiągnąć. Na ten wasz sukces pracowali także nauczyciele i duży udział w tym wszystkim mieli rodzice, którzy was inspirowali i zachęcali do nauki. Gorąco chcę podziękować nauczycielom za ich pracę, bo bez ich wysiłku tych sukcesów nie byłoby. Wszystkiego najlepszego życzę uczniom, nauczycielom i rodzicom – powiedział Czesław Berkowski.

Słowa uznania wypowiedział także przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice. – Cieszę się, że działania, jakie Rada Gminy podejmuje przynoszą dobry efekt. Moja refleksja jest taka, że trzeba mieć zawsze czas na pracę, modlitwę i wypoczynek. To są elementy harmonijne, które pozwalają nam się rozwijać. Gratuluję wszystkim uczniom i życzę jak najlepszych rezultatów – podkreślał Paweł Siwak.

Głos zabrała także Halina Kaźmierczak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wielowsi, która z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyraziła wdzięczność dla władz gminy Sieroszewice. - Chciałam podziękować włodarzom za tak piękne wzmacnianie naszej działalności edukacyjnej. Uważam, że to co robicie jest wyjątkowe i przynosi efekty. Dzięki temu nasza działalność edukacyjna jest widoczna na forum Wielkopolski – mówiła pani Halina.

Na zakończenie Barbara Stasiak podziękowała pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli za okazaną pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Autor: Ewa Kotowska-Rasiak

Wykaz osób, które otrzymały stypendium Wójta Gminy Sieroszewice - pdf.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.