Logo Gmina Sieroszewice

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ DO GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIEROSZEWICE.

Na podstawie §  14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)  oraz poz. 1 i 2 załącznika nr 1 i 2 oraz poz. 2 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, Wójt Gminy Sieroszewice podaje do publicznej wiadomości:

1.  Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla roku szkolnego 2016/2017, zawierające szczegółowe terminy dokonywania czynności określone w :

1) zarządzeniu Nr  127/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

2) zarządzeniu Nr  128/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone w:

1) uchwale Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

2) uchwale Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.